Bedækningsbetingelser – Dansk

Thee Fifth Element bedækker via kølesæd eller i begrænset omfang frostsæd.

Priserne er som følger:

KØLESÆD:

Bedækningsfee udgør dkr 10.000, – plus transport og bedækningsattest. Prisen indeholder op til to tapninger kølesæd.

Følgende tapning koster 1200,-

Kølesæd bestilles dagen før, den skal sendes.

Ved fravær af hingsten – ved sportsstævner eller show leveres der frostsæd. Frostsæden findes i begrænset omfang.

FROSTSÆD:

Prisen på Bedækningsfee ved frostsæd er Dkr 13.000,- inkl 3 doser. Plus transport. De næste tre koster 1800,-

Pakning, forsendelse og beholderleje faktureres efterfølgende til dagsprisen med 10 dages betalingstid.

Bedækningsfee og frostsæd uanset antal fremsendt, gælder pr hoppe/ifoling. Frostsæd tilovers kan derfor ikke anvendes til andre bedækninger uden at betale yderligere bedækningsfee.

Hvis hoppen mod forventning ikke kommer i fol, absorberer, aborterer eller foler et ikke levedygtigt føl, tilbydes der ombedækning i indeværende eller næste år uden bedækningsfee. Her betales kun for sæd og transport. Det forudsættes, at der foreligger skriftlig dokumentation fra dyrlæge.

Ved bestilling betales bedækningspris.

Beløbet skal være indsat på kontonummer Reg.: 2276 Kontonummer: 0724456049 inden afsendelse af sæden foretages.

Pakning og forsendelse faktureres efterfølgende til dagsprisen med 10 dages betalingstid.

Der gives 10% på bedækningsfee (årsprisen) ved bestilling til flere hopper på en gang. Eller ved efterfølgende bestillinger til samme hoppe eller andre hopper ejet af køber i en periode på 4 år.

Dyrlæge Kiwa Riis-Olesen fra Hillerød Hestehospital, som varetager tapning og opbevaring af kølesæd og frostsæd, sørger for at afsende sæden fra Hillerød Hestehospital og kan kontaktes dagligt på telefonnr. 4828 6768.

Her er hoppeejer også meget velkommen til at henvende sig hvis specifikke spørgsmål opstår.

Alle priser er ekskl moms.